GÖNÜL SOFRASI RAHMET PINARI
05 Temmuz 2018 ( 2212 izlenme )
Reklamlar

DECCAL ÇIKTIĞINDA NELER YAPILIR NELERE DİKKAT VE RİAYET ETMELİ ???

 》 Ey Hazret-i Allah'ın yoluna yolcu olan! Deccâl çıktığında bu yolun yolcuları şu hususlara dikkat ve riâyet etmeli, tâ ki onun âfetlerinden kendilerini koruyup muhâfaza etsinler:

1 ) Senin gönlün aynen Medîne-i Münevvere mesâbesinde olup orayı zikir ve tevhîd nûruyla aydınlattığın ve muhabbet-i Rasûlullah ile ihyâ ettiğin takdirde onun fitne ve desîselerinden etkilenmez bi iznillâhi teâlâ.

2 ) Bunun için Hazret-i Allah'a dâimâ münâcaat etmelisin. Tâ ki deccâl süslü tabiatın sûreti ve göstergesi olduğundan halka sihir ve istidrâc kabîlinden çok hayaller gösterir ve onun bu kadar sunî hârikulâde haller göstermesine rağmen tevhîd nûruyla bakanlar ondaki (sahte) kemâlâtın noksanlıklarını görürler.

3 ) Zirâ o, bu kadar hünerine rağmen Hakk'ın lütfunu ve kahrını görememekte, vakitlerini hep hâdiselere şası bakarak zâyî etmekte ve âlemi tek gözle seyretmekte olduğundan kendini hevâsına şartlandırmış olanların hâlini tipik bir şekilde simgelemekte ve sergilemektedir.

4 ) Böyle olunca da Allah'a giden yolu bulamamakta ve O'nun cemâl nûrlarını müşâhededen dâimâ mahrum kalmaktadır.

5 ) Kimin ki gönül aynası sâf ve berrâk olmazsa ve her kim Hakk'ın şühûdundan mahrum olursa onun saatleri faydasız işlerle geçer. Sakın Şam ve Irak'ı seyretmene aldanma. Var Hicaz içre makâm tut.
Yâni, tevhîd üzere sâbit-i kadem ol, gördüğün bir takım hayallere aldanıp kendinde varlık görme.

6 ) Bil, anla ve idrâk eyle ki Mehdî, İsâ aleyhisselam ile deccâlin sende bütün işaretleri vardır. Yâni mânevî olarak artı ve eksileri nefsinde cem etmektesin.

7 ) O halde, nefsini bütün hevâ ve heveslerden koru.

8 ) Tabiatını nice perhizler ve riyâzatlarla terbiye etmeye çalış ve nefs-i emmârenle gazâ etmeye devam et. Çünkü nefs-i emmârede küfrün alâmetleri mevcuttur.

9 ) Şâyet bu nefsi ıslâh edersen, Allah'tan nice kerâmetler bulursun.

10 ) Bu yolun sonları, hidâyete vesile olan mürşid-i kâmilden görünür. O halde dâimâ mürşid nezdinde edep ve itâatle bulun ve hizmetine ihlasla devam et ki hidâyet-i kâmileye eresin.

11 ) Aksi halde kîl-ü kâl ehline yâni işin sadece sözünde ve iddiasında olanlara müsâhip olursan can içinde güzel haller ve feyizler bulamazsın.

12 ) Bidat ehline yâr olan kişinin bütün ibadetleri bâtıl olur.

13 ) Kişi aşk ateşine girmeyince âb-ı safâda lezzet bulmaz.

14 ) Gönülden ağyârı nefyefip atmadıkça o yârin görülmesi mümkün olmaz.

• Allah'ım! Sen bizleri Seni sevenlere bağışla ve onlarla beraber haşr-u cem eyle. Âmin, yâ Muîn.

《 İsmail Hakkı Bursevî, Muhammediye Şerhi 》

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İlaç Kullanmaya Son! Her Derde Deva Kantaronun 19 Faydası Sinir ve Stresi Alıp Şöyle Rahat Bir Uyku Çekmenizi Sağlayacak Mucizevi 5 Besin Şifacı Kadın: Bunu Yoğurt ile Yiyenin Romatizması Biter Hz. Yusuf'un babası Hz. Yakup ile Buluşma Sahnesi