GÖNÜL SOFRASI RAHMET PINARI
16 Şubat 2019 ( 1200 izlenme )
Reklamlar

GECE -YATARKEN OKU-YAN CENNETİ-İ ÂLÂDA HER AKŞAM BİR PEYGAMBERİN SOFRASINDA MİSAFİR OLUR

GECE YATARKEN OKUYAN CENNETİ-İ ÂLÂDA HER AKŞAM BİR PEYGAMBERİN SOFRASINDA MİSAFİR OLUR

Bu Salatü selamı okumakla 124 Bin Peygamberâni izâm efendimize salati selam getiriyor.

Bu salatü selamı her gece yatarken okuyanlar,Cenneti âlâda her akşam bir peygamberin sofrasında misafir edilecektir.

“Allâhümme sallî âlâ seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhın ve İbrâhime ve Musâ ve İsâ ve mâ beynehüm min’en-Nebiyyîne ve’l-Mürselîn salavâtullâhi ve selâmühû aleyhim ecmaîn).”

Manası: “Allahım! Efendimiz Muhammed (S.A.S.)’e, Adem’e, Nuh’a, İbrahim’e, Musa’ya, İsa’ya ve aralarında geçen diğer nebi ve elçilere rahmet et. Allahın selam ve salâtı hepsine olsun.”

Peygamberimiz(S.A.V.)’In Yatarken Yaptığı Dualar

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) uyumadan önce okuduğu dua…

Berâ İbni Âzib  radıyallahu anhümâ şöyle dedi:

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellemyatağına uzandığında sağ tarafı üzerine yatar ve şöyle dua ederdi:

ARAPÇA OKUNUŞU

“Allahümme eslemtü nefsî ileyke, ve veccehtü vechî ileyke, ve fevvadtü emrî ileyke, ve elce’tü zahrî ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencê minke illâ ileyke. Âmentü bi kitâbikellezî enzelte ve nebiyyikellezî erselte.”

TÜRKÇE OKUNUŞU

“Allahım! Kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek, azabından korkarak sırtımı sana dayadım, sana sığındım. Sana karşı yine senden başka sığınak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım.” [1]

[1] Buhârî, Daavât 5. Ayrıca bk. Buhârî, Vudû‘ 75; Müslim, Zikir 56-58; Ebû Dâvud, Edeb 98.

Peygamber Efendimiz’in (s.a.v.) uyumadan önce okuduğu dua…

 

Peygamberimiz (s.a.v) Yatmadan önce mutlaka bazı dualar okurdu. İhlas, Felak ve Nas surelerini okur, ellerine üfledikten sonra yüzüne ve vücuduna sürerdi. (Ebu Davud, Tirmizi-9350, Buhari, Müslim, Ebu Davut, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mâce-9359, K.S.-1821) Ayrıca Kafirun suresi (Tirmizi, Ebu Davud-9364), Zümer ve Beni İsrail surelerini (9366) okurdu.

Peygamberimiz (s.a.v) yatağa gireceği zaman sağ tarafa yatar, sağ elinin içini sağ yanağına getirir ve şu duayı okurdu:

Duanın Türkçe Okunuşu: “Allahümme inni eslemtü nefsi ileyk ve veccehtü vechi ileyk ve fevvadtü emri ileyk, ve elce’tü zahri ileyk, rağbeten ve rahbeten ileyk. La melcee vela mencee minke illa ileyk. Amentü bi kitabikellezi enzelte ve rasulikellezi erselte.”

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Ayaktan zehirli toksinleri atan ped nasıl yapılır ? Bu yazıyı okuduktan sonra asla soğanın kabuğunu atmayacaksınız… Tımarhane.. Ceviz Yaprağının Öyle Faydaları Varki, Çoğunu İlk Defa Duyacaksınız.