GÖNÜL SOFRASI RAHMET PINARI
25 Kasım 2017 ( 24341 izlenme )
Reklamlar

İşte Cinlerin En Çok Musallat Olduğu İnsanlar..


Aşırı öfke, aşırı korku, nefsin aşırı isteklerine düşkünlüğü ve aşırı gaflet cinleri insanlara çeker…

Cinlerin insanları neden çarptıklarını Vahid Abdusselam Bali kitabında şöyle özetlemektedir: Erkek Cin’in insanlardan bir kadına, kadın Cin’in de, insanlardan bir erkeğe aşık olması. İnsanın, kaynar su dökmek, yüksek bir yerden üzerine düşmek gibi nedenlerle Cine haksızlık etmesi, kötülük etmesi ve Cinin sebepsiz yere insanı çarparak ona zulmetmesi. 
Cinler insanlardan ancak şu dört halde hoşlanır. Aşırı öfke, aşırı korku, nefsin aşırı isteklerine düşkünlüğü ve aşırı gaflet. Yine Vahid Abdusselam 
Balinin eserine göre Cin’in insanı çarpmasının diğer hastalıklar gibi kendine has belirtileri vardır.

DOĞRU TEŞHİS ÖNEMLİ

Ancak Cin çarpmasıyla bazı organik hastalıklar arasında benzerlik olduğuna işaret etmek gerekir. Hastalık belirtilerini tanımak, tedavi bakımından önemli bir meseledir. Bu arazlar iki kısma ayrılırlar: Uykudaki arazlar. Uyanıklık halindeki arazlar.

ÇARPILMANIN UYKU iLE iLGiLi BELiRTiLERi

– Uykusuzluk. Yani insanın ancak yattıktan sonra uzun süre sonra uyuyabilmesidir. Geceleyin çok uykusuz kalmak.

– Kabuslar. İnsanın, uyurken, kendisine sıkıntı veren bir şeyi görmesidir, o uykuda bağırarak yardım ister ama bir türlü bunu beceremez. Korkunç rüyalar, uyurken, kedi. köpek, deve. yılan, aslan, tilki ve fare gibi hayvanlar görmek.

– Geceleri uyku sırasında dişlerini gıcırdatmak. Uyurken, sürekli olarak gülmek, ağlamak ve zaman zaman çığlık atmak.

– Uyurken inlemek, kalkıp şuursuz olarak yürümek, uyurken kendisini yüksek bir yerden düştüğünü annetmek. Kendisinin bir çöplükte veya ıssız bir yerde zannetmek.
– Aşırı uzunlukları veya aşırı kısalıklarına dikkatle bakılan, tuhaf özellikleri bulunan insanlar ve siyah insanlar gördüğünü zannetmek. Uyunan odada bazı karaltılar görmek.

ÇARPILMANIN UYANIKLIK HALiNDEKi BELiRTiLERi

– Devamlı baş ağrısı, ancak bunun şartı vardır. Bu ağrının sebebi, göz, kulak, burun, boğaz veya midedeki bir hastalıktan olmamalı. Yüz çevirmek, Bu. Allah’ı zikirden ve namaz, oruç gibi farz ibadetlerden yüz çevirmektir.
– Dağınıklık. Bundan maksat, zihni dağınıklıktır.
– Tembellik. Bu durumdaki kişi hiçbir şey yapmak istemez.
– Sara. Bu sinir kasılması adı verilendir. Organlardan birinde, tıbbın tedavi edemediği bir ağrıdır.

iNSANIN iÇiNDEKi CiN ÇIKARTILABiLiR Mi?

Bu soruyu bana çok yöneltiyorlar. Eğer insanın içine giriyorsa çıkar da. Ancak cinler her zaman kendi istekleriyle insanın içinden çıkmayabilir. O zaman cinin çıkması için yapılması gereken şeyler vardır. 
Eğer cerrah titizliiği gösterilmezse, doğru müdahalelerde bulunulmazsa yanlış bir hareket hastanın durumunun daha da ağırlaşmasına, Allah korusun ölümüne bile neden olabilir.

Demek ki insanın içine giren ve onun çeşitli akli dengesizliklere düçar olmasına sebebiyet veren cinlerin çıkarılması için de tecrübe ilim gerekir. Ama herşeyden önce o insanın içine cinin girip girmediğini bilmek gerekir. Aksi takdirde yanlış teşhis, hastanın durumunu daha da kötüleştirebilir.

TÜM DİNLERDE VAR

Cin çıkarma sadece bizim inanışımızda değil, Hristiyanlık’ta da Yahudilik’te de var. Hatta İncil’de Hz. İsa’nın cin çıkardığından söz edilir. Bu yüzden Katolik Ermeni ve Ortodoks kiliselerinde cin çıkarmalar kabul edilmektedir.

ŞEYTANIN DOKUNMASI GiBi BiR ETKi YARATIR

Bu konuda Kadı Abdülcabbar el-Hemezani şöyle demiştir: “Cisimlerin şeffaflığına ve hava gibi olduklarına dair getirdiğimiz deliller sahihse, rüzgar ve esintinin elbisenin yırtığından bedenlerimize girdiği gibi, cinlerinde bedenlerimize girmeleri imkansız değildir. Bu cevherleri aynı çerçevede toplamaya götürmez. Çünkü onlar, ancak yerleşme yoluyla değil, yakınlık yoluyla bir araya gelirler. Şeffaf cismin kapların içine girdiği gibi onlar da bizim vücutlarımızın içine girerler.” Şeyhülistan İbn Teymine ise şunları söylemiştir: 
“Cinin insan bedenine girmesi, ehlisünnet imamlarının ittifakıyla sabittir.

SARALI HİSSEDEMEZ

Bu, onu düşünüp araştıran kimse için, şahit olunan ve hissedilen bir şeydir. O saralının içine girer, onun bilmediği hatta kendisinin de bilmediği bir şekilde konuşur. Bunun saralı hissetmez. Yüce Allah “Şeytanın dokunup çarptığı kimse gibi …” buyurmaktadır.

LÜTFEN OKUDUYSANIZ HERKESİN OKUYUP BİLGİLENMESİ İÇİN PAYLAŞIN…

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Vitamin Eksikliğini Yüzünüzden Anlayacağınız 6 İşaret Bir Gecede Kırışıklığa Son Veren Doğal Maske Tarifi Sevimli ikizler ayaklarını keşfetti Ucuz ( Bedava ) olduğu için, reklamı yapılmadığından bilinmiyor