GÖNÜL SOFRASI RAHMET PINARI
15 Mayıs 2018 ( 987 izlenme )
Reklamlar

TERAVİH NAMAZININ VE HERGÜNÜNE ÖZEL SEVAPLARI MÜJDELERİ

HER GECE KILIYORUZ İNŞAALLAH
HER GECE UNUTMAYALIM İNŞAALLAHURRAHMAN. NİYET ETTİM ALLAHU AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU RIZASI RAMAZANI ŞERİFİN GECE NAMAZINI KILMAYA DÖNDÜM KABE-İ MUAZZAMAYI ŞERİFE
ALLAH U EKBER !

[[Aşağıyı okumadan geçme inşaALLAH]TERAVİH NAMAZININ VE HERGÜNÜNE ÖZEL SEVAPLARI MÜJDELERİ EŞSİZ FAZİLETLERİNDEN BAZILARI :
••• Teravih namazı kılana cennette altmış bin kapılı yakuttan saraylar inşa edilir.

HADİS-İ ŞERİFTE Buyurudluğu üzere 
• “HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Ramazan orucunu farz kıldı. Ben de gece ibadetini (teravih namazını) sünnet kıldım. Kim, faziletine inanarak ve alacağı mükâfatı HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’dan umarak orucunu tutup, gece ibadetini yaparsa, anasından doğduğu gün gibi günahlarından kurtulur.” (SALLALLAHU TEALAA ALEYHİ VESSELLEM | Nesai RA) 

Teravih namazı günahların affına vesiledir.•''Teravih namazını kılan Cennete girer ve Ömer ibni Hattab Radıyallahu anha verilmiş olanın bir misli kendisine verilir.Niekim ALLAHU TEALA HZ. ona cennete üç şehir vermiştir ki hepside dünya ve içindekilerden otuz kat daha geniştir''
KAYN:
(Tuhfetü'l-ihvan sayfa:118 - Cübbeli Ahmet Hocaefendi 'Ramazanı şerif risalesi ' )•••“Ramazan ayının ilk gecesinde; sema kapıları ve cennet kapıları açılır. 
Bu açılış, ta son gecesine kadar devam eder; kapanmaz vE
••İster kadın olsun, ister erkek; Ramazan ayının gecelerinden birinde kıldığı namazın (teravihin) her secdesi için bin yedi yüz sevap yazılır. Onun için cennette bir saray yapılır ki; kırmızı yakuttandır, her kapının dahi kırmızı yakut işlemeli iki kanadı vardır…” (Gunyet'üt-Talibin)•HZ.Peygamber efendimiz(Sallallahu aleyhi vessellem), 
3-4 gün teravihi cemaatle kıldırdı, daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca, (Teravih namazının size farz olacağından korktuğum için, evden çıkmadım) buyurdu. (Buhari)

••“Kim Ramazan ayının şeref ve faziletine inanarak, Cenab-ı Hakkın rızasını gözeterek Ramazan hatırası için teravih namazını kılarsa, geçmiş günahları affedilir.” (Buharî, Savm:69)

•“Teravih namazını imamla birlikte sonuna kadar tamamlayan kimse o geceyi bütünüyle ibadetle geçirmiş olur.” (Tirmizî, Savm:61)

•Teravihin 20 rekât oluşu ve cemaatle kılınması hadis-i şerifle bildirilmiştir. Sünnet olduğu icma ile sabittir. (Merakıl-felah şerhi)

HZ.Peygamber efendimiz(Sallallahu aleyhi vessellem), 
•yatsıdan sonra, vitirden önce, yirmi rekât namaz kıldıktan sonra, (Ramazanda 20 rekât teravih namazı kılanın, yirmi bin günahı affolur) buyurdu. (İbni Ebi Şeybe)•Teravihin yirmi rekât olduğuna inanmayanın bid’at ehli olduğu Nur-ül-izah şerhinde de yazılıdır!!!
İmam-ı a’zam hazretleri(Radıyallahu anh), (Teravih namazı müekked sünnettir.

• Hazret-i Ömer(Radıyallahu teala anh), 

teravihin yirmi rekât olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa, yani Resulullah’ın sünnetine dayanarak emretti) buyuruyor. (El-İhtiyar)•HZ.Peygamber efendimiz(Sallallahu aleyhi vessellem) teravihi hiç kılmasa bile, Hulefa-i raşidinin yani dört halifenin kılması, sünnet olması için kâfidir. 


•Hadis-i şerifte, 
(Sünnetime ve Hulefa-i raşidin’in sünnetine sımsıkı sarılın) buyuruldu. (Buhari)
Teravihin cemaatle kılınması, sünnet-i kifâyedir. Yani bir mahallede cemaatle kılınınca, diğerleri evde kılsa da, sünnet ifa edilmiş olur. (Nimet-i İslam)•Erkeklerin camide cemaatle namaz kılmalarının, evde kıldıkları namazdan 27 derece daha fazla sevab olduğu, kadınların ise, evde namaz kılmalarının, camide namaz kılmalarından daha çok sevab olduğu hadis-i şeriflerle bildirilmiştir. Kadınlar, cemaatle namaz kılmak için camiye gidemez.•Kadınların beş vakit namaz için veya cuma, teravih ve bayram namazları için, camiye gitmeleri caiz değildir.(Redd-ül-muhtar)*Kadınların akşam vakti camiileri gitmemeleri dinen en uygun olanıdır, KADINLARIN AKŞAM YATSI TERAVİH NAMAZLARINI EVLERİNDE KILMALARI KAT KAT KAT DAHA FAZİLETLİ VE DİNEN UYGUNDUR !•Teravih namazı iki veya dört rekâtta bir selam vererek kılınır, fakat iki rekâtta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazını on rekâtta bir selam vererek iki selamla bitirmek mekruhtur. Şafii’deyse hiç sahih olmaz. Teravih, vitirden önce kılınır. Vitirden sonra da kılmak caizdir.•Tadil-i erkân, Hanefi’de vacib, Şafii’de ise farzdır. Bunun için ta’dil-i erkâna riayet etmeli, teravihi hızlı kılmamalı.

• Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı fazileti vardır•İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur;
"Hazret-i Ali'den (radıyallahu teâlâ anh) rivayet edilmiştir ki:•••1. gece teravih namazını kılanın: insan anasından doğduğu gün gibi tertemiz olur.günahtan eser kalmaz,kul ve hayvan hakkı hariç •••2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.•••3. gece teravih namazını kılana: Arş altındaki Melekler müjde vererek derler ki: “Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (cc) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi.” Arşın altından bir melek seslenir ve şöyle der: Ey Mümin! Orucunu sırf ALLAH rızası için tut ki ALLAH geçmiş günahlarını bağışlasın. •••4. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân’ı okumuş kadar sevap ihsan eder. (Kur’an-ı Kerim, bozulmaya uğramamış Allah katında makbul olan İncil, Tevrat, Zebur ve Kitab-ı mübinleri okumuş gibi sevaba nail olur.) •••5. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Kabe’de mescid-i nebevi ve Mescidi aksa’da kılınan namazlar gibi sevap kazanır !!!•••6. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder. taşlar ve ağaçlar onun için istiğfar eder. •••7. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Musa'nın (aleyhisselam) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.•••8. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Bedir savaşında HZ.Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.Diğer bir hadisi şerifte’de 8.gece teravih namazı kılana HZ.İbrahim halilullah’a verilen sevap verilir. (İbrahim Halilullah’a verilen sevap verilir. Yani Haliliyyet tacı başına konur.)•••9. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Davud (aleyhisselam) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.HZ.ALLAH CELLE CELALUHU O KULUNU SEVER (Özel sevgisini kazanır). HZ.RASULULLAH SALLALLAHU TEALA ALEYHİ VESSELLEM taati kadar ibadet etmiş gibidir. HZ.ALLAH CELLE CELALUHU’a habib olur. HZ.ALLAH CELLE CELALUHU o kulu sever.•••10. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU dünya ve ahiret selameti verilir ve dünyanın ve ahretin hayırlı rızkları ile merzuk kılınır. 70 bin kişi ve daha fazla kişi hakkında şefaatçi olur. Dünyanın ve ahiretin hayırlı rızkları ile merzuk olur.•••11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir ve öldüğü gün anasından babasından doğduğu gün ki gibi günahsız olur. Dünyadan suya kanmış olarak çıkar. Sıratı şimşek gibi geçer. Öldüğü gün anasından doğduğu gibi tertemiz Rabbi ne vasıl olur.•••12. gece teravih namazını kılana : HZ.ALLAH CELLE CELALUHU makbul (kabul edilmiş) 70 hac ve 70 umre sevabı yazar. Mahşer meydanına ay gibi nurlu gelir. (Mutlu ve kutlu kimse mahşer yerine, yüzü ayın on dördü gibi nurlar saçarak gelir.) •••13. gece teravih namazını kılana: Beytullah’ı imar etmiş gibi ecir verilir. kıyamet günü Arasat meydanında korkulardan emin olur. Orada bulunmuş peygamber, sıddıklar, şehitler, salihler gibi sevaplar. Kıyamet günü bütün kötülüklerden emin olarak mahşere gelir. •••14. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir. Hacerül esved ile hz. İbrahim makamı arasında namaz kılmış gibi olur. Melekler teravih kılmış olduğuna şahit olarak mahşere gelir. O kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur. Bütün melekler kıldığı namaza şahadet ederler,o kimse kıyamet günü hesaptan kurtulur. •••15. gece teravih namazını kılanın: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder. Arş ve kürsiyi hamil olan melekler salat ederler. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.•••16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar. cehennemden azâd olduğuna dair berat verilir ve cennete gider. Kıyamet gününde kabrinden kalkarken “Lailahe illallah” diyerek kalkar. HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU kendine cehennemden kurtuluş beratı, cennete giriş beratı yazar.•••17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala’daki makamını görür. Peygamberlerin sevabının bir misli bağışlanır.•••18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir. bir melek ‘ey HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun sevgili kulu HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHUsenden,anandan ve babandan razı oldu.’der. •••19. gece teravih namazını kılanın: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU dünya ve ahirette yardımcısı olur. Firdevs-i ala derecesi verilir. •••20. gece teravih namazını kılan: HZ.Rasulullah Efendimiz’i (aleyhissalatu vesselam) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz. Şehitler ve Salihler mertebesi verilir. •••21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez. Cennette nurdan bir köşk hazırlanır ve ahirette verilir. •••22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i HZ.Muhammed’in(Sallallahu teala aleyhi vessellem) yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır ve kıyamet günü üzüntü ve sıkıntıdan azad edilmişlerden olur. •••23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i HZ.Muhammed’in(Sallallahu teala aleyhi vessellem) esirlerini azad etmiş gibi sevap alır. cennette bir şehir bina edilir ve onun ismi verilir. •••24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır. kişinin o gece 25 duası kabul olunur. •••25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler. kabir azabı kaldırılır, Kabir azabı üstünden kaldırılır. Kabir azabı görmez. •••26. gece teravih namazını kılanı: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar. 40 yıl ibadet etmiş sevabı verilir. •••27. gece teravih namazını kılana: .ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun emriyle cehennemin kapıları kapanır. Bu gece umulur ki Kadir gecesidir.80 yıl ibadet etmiş gibi olur. Bu Gece teravih kılan kişi korkunç sıratı, yıldırım gibi geçip Cennete vasıl olur. •••28. gece teravih namazını kılana: .ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’nun emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer. Cennet-i ala da bin derece verilir. •••29. gece teravih namazını kılana: Hazret-i Eyyüb'ün (aleyhisselam) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır. bin defa hac edip bin haccı kabul olmuş sevabı alır. •••30. gece teravih namazını kılana: HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU’ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: 
“Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah’ın Cemâl’ine nail olanlardır” 
ALLAHU AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU CELLE CELALUHU buyurdu ki:
“ İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. 
Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim” 
Sonra Allahu TEALAA Hz. emreder ki;
o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.••• 30.gece teravih namazı kılana HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU ‘Ey kulum,cennetime gir,cennet meyvalarımdan ye,selsebil ırmağında yıkan,Kevser ırmağından su iç,ben senin Allah’ınım sende benim kulumsun.’diye hitap eder •••Her kim inanarak 30 gece teravih kılsa HZ.ALLAH AZİMU ŞAN CELLE ŞANUHU o kula şeksiz şüphesiz ihsan eder.
KAYNAKLAR:
(İsmail Hakkı - Mecalisü'l-va'z ve't-tezkir, sh: 88-90),(Osman el-Hobevi - Dürratü'l-vaızin, sh:16,17) (Muhammed Hayri, Mecalis i Hayriyye ve mefatih-ı ilmiyye ,sh:15-99 , İmamı Gazali Hazretleri RA ĞUNYE / Cübbeli Ahmet Hoca RAMAZANI ŞERİF RİSALESİ)•••TERAVİH NAMAZININ DAHA BİRÇOK FAZİLETLERİ VARDIR.RAMAZANI ŞERİFİNİN GECELERİNİN İHYASINA VESİLEDİR.1 GÜNÜNÜ BİLE KAÇIRMANIN BÜYÜK KAYBI OLDUĞU GÖRÜLÜYOR.HZ.ALLAHU AZİMU ŞAN CELLE CELALUHU KABUL BUYURSUN.RAMAZANI ŞERİFİ İHYA EDENLERDEN EYLESİN.

''Allâhümme Salli Alâ Seyyidina Muhammed , adede mâ ındallâh minel adedi , bi kulli lemhati aynin , minel ezeli , ilel ebedi' AMİN

Sübhânallâhî velhamdülillâhî ve lâ ilahe illallâhû vallâhû ekber ve lâ havle ve lâ guvvete illa billâhil aliyyil azîm.Adede mâ alimallâhû teâlâ ve zinete mâ alimallâhû teâlâ ve mil emâ alimallâhû teâlâ.

Önerilen Videolar

Reklamlar

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Florür “Ağzımıza Sürdüğümüz Tehlike” Coca Cola vıdeosunu izlerken dehşete düşeceksiniz Pratik Bilgi Deyip Geçmeyin, İzleyin.. Cennet komşusu..